Novinky

Výročná konferencia programu CENTRAL EUROPE 2020

máj 2014

Dvojdňová konferencia programu nadnárodnej spolupráce pre strednú Európu spojila starý a nový program CENTRAL EUROPE. Úspechy 124 projektovrealizovaných v uplynulých siedmich rokoch boli prezentované a diskutované medzi partnermi projektov, politiky a inými zainteresovanými stranami z celej strednej Európy.

Program CENTRAL EUROPE preukázal, že je relevantným nástrojom pre riešenie spoločných problémov a potrieb medzi regiónmi v Rakúsku, Českej republike, Nemecku, Maďarsku, Taliansku, Poľsku, Slovensku a v Slovinsku. V novom programe už bude zahrnuté ajChorvátsko ako najnovší člen EÚ. Vzhľadom na obmedzené zdroje určených pre nadnárodnú spoluprácu, program kladie dôraz na budovanie kapacít prostredníctvom výmeny osvedčených postupov a testovanie nových, inovatívnych prístupov skôr než na veľké "tvrdé" investície.

Mimo to sa na konferencii predstavili podrobnosti o prvej pripravovanej výzve na predkladanie projektových návrhov. Otvorenie prvých výziev sa plánuje na začiatok budúceho roka po konečnom schválení programu Európskou komisiou. Počas nasledujúcich siedmich rokov bude k dispozícii celkom 246 miliónov eur na financovanie nadnárodnej regionálnej spolupráce.

Ďalšie podrobnosti o očakávaných finančných prostriedkoch a témach, ktoré sa majú financovať, môžete nájsť tu.