O nás

Vízie

Vízia našej agentúry je stredná a juhovýchodná Európa ako región s:

  • dobre vyvinutou infraštruktúrou ako základňa pre ekonomický rast;
  • rastúcim tempom znalostnej ekonomiky;
  • inovatívnymi podniky zameriavajúce sa na poskytovanie služieb a produktov s vysokou pridanou hodnotou;
  • priateľským, jednoduchým, transparentným a podporujúcim rámcom pre podnikateľské aktivity;
  • byť najlepším regiónom pre život, prácu, štúdium, voľný čas a biznis.