Náš tým

Podpredseda predstavenstva

Tina IGLIČAR

Tina

Tina začala svoju kariéru v roku 2007 ako projektová koordinátorka a neskôr ako koordinátorka rozvoja v automobilovom klastru Slovinska (ACS). Bola zodpovedná za správu a riadenie celkom 6 európskych a 2 národných projektov. Aktívne sa podieľala na niekoľkých projektoch v rámcoch programov nadnárodnej spolupráce, šiesty a siedmy rámcový program (FP6, FP7), CIP Eco inovácie a programu Leonardo da Vinci.

V roku 2011 Tina začala pracovať v Centre pre výskum a inovácie - CVVI (ČR) ako projektový manažér zodpovedný za obsah a financovanie 4 nadnárodných projektov spolupráce (Clusters-Cord, InoPlaCe, IntraMed-C2C a C-plus). Tina v súčasnej dobe stále pracuje pre automobilový klaster Slovinska (ACS) ako koordinátorka rozvoja na čiastočný úväzok. Je zodpovedná za správu obsahu a koordináciu projektov ELMOs a S-life (FP7).

V súčasnej dobe Tina je tiež podpredsedom predstavenstva v agentúre pre inovácie a európsku spoluprácu (AIEC) a od apríla 2012 aj zástupcom riaditeľa spoločnosti Czech DEX s.r.o. Jej aktivity sú predovšetkým zamerané na ICT, zdravotné vedy a energetiku. Venuje sa aj na podporu rozvoja štátnej správy riešením inovácií, výskumu a technologického rozvoja. Tina je tiež projektový manažér menom AIEC ako hlavného partnera projektu PPP4Broadband.