Novinky

Tematický zájazd delegácie z Macedónska do Českej a Slovenské republiky

október 2013

Na konci októbra 2013 delegácia zložená prevažne zo starostov macedónskych obcí a miest, manažérov regionálnych rozvojových centier, Ministra pre miestnu samosprávu a ďalších účastníkov prišla na 3 dni do oboch krajín za účelom zoznámenia sa s viditeľnými výsledkami úspešne implementovaných projektov v oblasti regionálneho rozvoja, ktoré boli podporené z európskych zdrojov.

Hostitelia delegácii tiež odovzdávali vlastné skúsenosti s koncepciou národných a regionálnych štruktúr a zároveň informovali o vlastných stratégiách národného a regionálneho rozvoja.Vyššie spomenutým aktivitám zodpovedalo aj oficiálna téma zájazdu: Finančné prostriedky EÚ na podporu rozvoja regiónov a miest v Českej a Slovenské republike.Delegácia so sebou tiež mala novinára - pán Ristovski, ktorý dokumentoval každý deň priebeh programu. Je nám potešením zdieľať s vami spracovaná videa:
1. den
2. den
3. den

Tematický zájazd do Českej a Slovenské republiky bola organizovaný a vedený s externou podporou Agentúry pre inovácie a európsku spoluprácu (AIEC), ktorá kontaktovala všetky navštívené inštitúcie, časovo naplánovala všetky stretnutia a poskytovala aj dopravu aj ubytovanie po celú dobu pobytu delegácie. Macedónska delegácia navštívila celkom 7 inštitúcií počas 3 dní. AIEC usporiadala stretnutie na ministerskej úrovni a dve organizovanej turistickej prehliadky pre účastníkov v Bratislave (SK) a Brne (CZ).

For participants of the Macedonian delegation only:
We would be very greatfull for filling the questionnaire for the participants of the Thematic Trip.

QUESTIONNAIRE
You are most welcomed to answer the questions regarding your satisfaction with the organisation of Thematic Trip. The questionnaire is available for you from 30. 10. to 30. 11. 2013. We will be glad for completing the questionnaire during this time period.