Novinky

SEE - MED komunikačný seminár a školenie v Blede, Slovinsko

jún 2014

Približne 100 účastníkov (predovšetkým manažéri komunikácie až 60 projektov implementovaných v programoch Juhovýchodná Európa a Stredomorie) sa zúčastnilo dvojdňového seminára a workshopu v oblasti komunikácie v Blede 2. a 3. júna 2014. Táto akcia bola prvýkrát v histórii organizovaná dvoma programami nadnárdoní spolupráce, a to úspešne!

Účelom komunikačného seminára a workshopu bolo podporiť komunikačne manažéri vo vhodnej propagáciu a šírenie výstupov vlastných projektov, zvyšovanie účinkov projektov a v dosiahnutie správnej cieľovej skupine obecenstva. Účastníci sa napr učili, ako doladiť svoju komunikačnú stratégiu, ako najlepšie využívať sociálne médiá pre účely projektu, ako najlepšie naplánovať a organizovať záverečnú konferenciu, ako propagovať výstupy projektu skrze tzv "Story telling" a ako najlepšie obhajovať svoj projekt smerom k Európskej komisii.

Okrem vzdelávacích aktivít zostal priestor aj pre výmenu poznatkov a osvedčených postupov medzi účastníkmi SEE a MED projektov.