Novinky

Prípadová štúdia projektu Y4J: pracovné tendencie, profesijná orientácia a poradenstvo v oblasti informačných a komunikačných technológií

apríl 2014

Prípadová štúdia opisuje pracovné tendencie, pracovné orientácie a poradenstvo v sektore ICT. Vzhľadom k téme projektu Youth4Job sa kladie v štúdii dôraz na mladú generáciu.

Soubory ke stažení