Novinky

Stretnutie partnerov projektu PPP4Broadband v Gabrovo, Bulharsko

február 2014

V poradí už štvrté stretnutie partnerov PPP4Broadband projektu sa konalo v dňoch 18. a 19. februára v univerzitnej knižnici v Gabrovo, Bulharsko. Partneri počas prvého dňa diskutovali o nasledujúcich témach:

  • vývoj PPP4Broadband portálu
  • národné špecifiká PPP4Broadband modelov
  • výstupy z verejných konzultácií
  • pilotné akcie v skúšobných oblastiach a súvisiace zhrnutie aktuálnej situácie pripravenosti týchto regiónov

Druhý deň bol venovaný témam komunikačných a propagačných aktivít, ako aj štvrté tlačovej konferencii pre miestne médiá. Na konci druhého dňa zástupcovia riadiaceho výboru diskutovali strategické a finančné otázky projektu.

V neposlednom rade sa všetci projektoví partneri dohodli na plnenie úloh v rámci prebiehajúcich a budúcich čiastkových cieľov vedúcich k úspešnému splneniu projektového cieľa - zvýšenie virtuálnej prístupnosti v odľahlých vidieckych oblastiach.

Veľká vďaka patrí Technickej Univerzite Gabrovo za bezchybnú organizáciu a hladký priebeh projektového stretnutia.