Náš tým

Široké spektrum služieb ponúkané našou agentúrou je založené na bohatstve európskeho tímu profesionálov.

V tíme pracuje 9 expertov s mnohými skúsenosti predovšetkým z Českej republiky a Slovenska. Diky tomuto počtu sme veľmi flexibilný, prispôsobujeme sebe aktuálnym potrebám klientov a dopytu po našich službách.
V špecifických prípadoch je náš tym rozšírený o radu ďalších našich expertov pracujúcich na čiastočný úväzok.
Najväčšia časť našich aktivít je vykonávaná nadnárodne v rámci Európy. Sme naklonení ďalšie spolupráci v zaujímavých zmysluplných projektoch.