Novinky

Otvorené dni regiónov a mest v Bruseli

október 2014

OPEN DAYS - Európsky týždeň regiónov a mest je každoročná štvordňová udalosť, počas ktorej mestá a regióny predstaví svoje schopnosti vytvárať rast a pracovné miesta, realizovať politiku súdržnosti Európskej únie a preukázať význam miestnej a regionálnej úrovne pre dobré európske riadenie.

Akcia sa bude konať v priestoroch Výboru regiónov, takéto miesto stretnutia ponúka centrálnu polohu v rámci programu OPEN DAYS. Workshopy a diskusie konané na tomto mieste predstavujú jednu tretinu oficiálneho programu OPEN DAYS. Účastníci sem prichádzajú nielen aby sa pripojili k workshopom, ale aby sa aj neformálne schádzali, aby nadviazali nové kontakty.Viac informácií a registrácia sú k dispozícii tu.