Novinky

Spustenie nového PPP4Broadband portálu

september 2014

Agentúra pre inovácie a európsku spoluprácu spustila úplne nový verejný PPP4Broadband portál v rámci PPP4Broadband iniciatívy, ktorý má ambíciu podporovať predovšetkým verejné zadávateľa PPP verejných zákaziek v oblasti rozvoja infraštruktúry širokopásmového pripojenia k internetu, a to prichádzajúce na portál nielen z EÚ, ale aj z ostatných krajín sveta.

Účelom portálu je poskytovať (nielen) verejným obstarávateľom aktuálne informácie zo sveta PPP a Broadbandu, viesť ich pri procese zadávania PPP verejných zákaziek za použitia PPP4B modelov, informovať ich o plánovaných udalostiach a akciách, odpovedať na najčastejšie otázky a poskytovať relevantné odkazy.

Celý portál je rozdelený na medzinárodnej sekcii plne v angličtine a deväť národných sekcií v angličtine a národnom jazyku, riadené tzv. Národnými Centrami excelentnosti, ktoré vedú jednotliví partneri projektu.

Nový portál môžete začať objavovať na nasledujúcich oficiálnych stránkach: www.ppp4broadband.eu