Novinky

Záverečná konferencia LiCEA projektu

december 2014

Dňa 16. decembra 2014 sa uskutočnila záverečná konferencia projektu LiCEA v priestoroch mantovskej univerzity. Konferenciu organizovalo mesto Mantova a hlavný technický partner projektu - energetická agentúra AGIRE.

Približne 70 účastníkov z rad miestnych študentov odborných predmetov, zástupcov miestnych MSP a odborníkov v oblasti energetických auditov dorazilo zoznámiť sa nielen s dosiahnutými výsledkami projektu.

Úvodný prejav si vzal na starosť pán Castelli - člen mestskej rady pre energetiku mesta Mantova, ktorý zdôraznil význam európskych projektov pre Mantovu ako nástrojov pre podporu inovácií a konkurenceshopnosti miestnych MSP na globálnom trhu.

Pán Giancarlo Leoni - projektový manažér LiCEA projektu a správca provincie Mantova - stručne opísal historický vývoj miestnych výrobných odvetví pančuchového tovaru a strojárenstva, ktoré sa zapojili do projektu a v ktorých sa vykonávali LiCEA audity.

Dosiahnuté výsledky v rámci projektu s potešením predstavil pán Nicola Galli - energetický expert agentúry AGIRE. Zoznámil účastníkov s LiCEA nástrojmi využívané pre implementácii inovatívnych a zjednodušených auditov vrátane LCA analýzy (Life Cycle Assessment). Vďaka zapojeniu medzinárodného tímu odborníkov v oblasti softvéru, energetiky a LCA vznikli skutočne inovatívne nástroje využiteľné v MSP nielen situované na stredoeurópskom území.

Projektoví partneri zo Slovenska, Maďarska, Rakúska, Poľska a Talianska potom zdieľali svoje skúsenosti z regionálnej implementácie LiCEA projektu, popisovali proces implementácie LiCEA auditov v sektore MSP v jednotlivých krajinách. Každý z partnerov vykonával od 25 do takmer 50 auditov v jednom alebo viacerých priemyselných odvetví. Účastníci konferencie sa tiež oboznámili so spôsobmi riešenia technických nedostatkov pri vývoji LiCEA nástrojov.

V závere sa uskutočnil okrúhly stôl s predstaviteľmi 2 servisných centier zapojených do projektu (Centro Servizi Calza a Centro Tecnologico Arti e Mestieri), z ktorého vzišla zaujímavá diskusia a pozitívne reakcie zo strany MSP. Zaujímavým prekvapením bolo, že pre väčšinu miestnych MSP bol projekt prvým kontaktom s európskymi projektmi.V závere konferencie, okrúhly stôl s 2 servisných stredísk zapojených do projektu Liceo (Centro Servizi Calza & Centro Tecnologico Arti e Mestieri) prišiel so zaujímavou diskusiou, rovnako ako pozitívnej spätnej väzby na Liceo nástrojov zo strany podnikov. Pre väčšinu energetických auditov MSP Liceo bol prvý kontakt vôbec s európskymi projektmi. Partneri projektu ocenili všeobecnú otvorenosť MSP.

Slečna Benedetta Pricolo z Národného kontaktného miesta OP Stredná Európa zoznámila poslucháčov s hlavnými výsledkami programu Central Europe 2007-2013 a s hlavnými aspektmi nového programu INTERREG CENTRAL 2014 - 2020. Táto prezentácia dala účastníkom možnosť nahliadnuť na nové možnosti získania európskych dotácií na realizáciu vlastných nápadov.