Novinky

LiCEA audity na Slovensku zahájené

júl 2014

AIEC v spolupráci so slovenskými externými audítormi zahájil prvých päť testovacích LiCEA energetických auditov v slovenských výrobných MSP v plastikárskom priemysle. Naším cieľom je poskytnutie LiCEA auditov celkom pre 40 MSP, ktoré tak zistí svoje súčasné energetické toky a identifikujú potenciálne úspory s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti. Tzv. "smart" LiCEA softvér je zjednodušený tak, aby ho v budúcnosti mohli používať sami koneční užívatelia (malé a stredné podniky, energetickej agentúry, atp.) na základe školenia, ktoré na slovenskom prebehne na jeseň tohto roka.