O nás

Agentúra pre inovácie a európsku spoluprácu prevádzkuje 2 nezávislé právne subjekty so silnou súčinnosťou medzi nimi, každý z nich prispieva k všeobecnej vízii AIEC iným spôsobom.

Mimovládna organizácia (AIEC NGO) prispieva k rozvoju regiónu strednej a juhovýchodnej Európy (teda aj Slovenska) realizáciou neziskových projektov v súlade s vlastnou víziou.

Obchodná spoločnosť AIEC s.r.o. sa zameriava na poskytovanie vysoko kvalitných konzultácií a poradenstva pre rôzne typy verejných alebo súkromných záujmových skupín v regióne strednej a juhovýchodnej Európy.

AIEC je aktívna v 3 základných oblastiach:

  • regionálny rozvoj
  • medzinárodná spolupráca a internacionalizácie
  • výskum a inovácie

K riešeniu vyššie spomínaných výziev AIEC realizuje svoje aktivity vysoko kvalifikovaným a skúseným tímom zahŕňajúca expertov zo Slovenska, Českej republiky, Slovinska, Španielska a Veľkej Británie.