Novinky

4. LiCEA projektové stretnutie v Bratislave

september 2014

LiCEA partneri sa osobne stretnú už po štvrtýkrát, tentoraz v bratislavskom hoteli Saffron v rámci 2-dňového projektového stretnutia 2. a 3. októbra. Najmä posledný pokrok v auditovanie stredoeurópskych MSP, spôsoby ako zdieľať Liceu softvér a ďalšie témy budú predmetom diskusie.

Po ukončení projektového stretnutia Vás budeme informovať o jeho výsledkoch a výstupoch.